Rapportmall Contentsamarbete

Rapport för Contentsamarbete utifrån uppsatta riktlinjer och KPI:er. För att ett varumärke ska få bästa mäjliga resultat krävs att influencern är informerad och insatt i målen med kampanjen, i annat fall riskerar resultat att bli bristfälligt.

Vill du också nå ett högre Customer Lifetime Value bland dina kunder?

Processen för contentsamarbete

Syfte och mål med samarbetet:

 • Annonsören behöver tydligt kommunicera målet för partnerskapet och kampanjen.
 • Annonsören behöver tydligt kommunicera förväntningarna. Finns det några KPI:er att referera till?
 • Ge råd om vilken typ av innehåll som ska användas i kampanjen.
 • Om någon annan kanal ska användas, meddela detta.
 • Ange tydligt vilka länkar som ska användas i samarbetet.
 • Annonsören bör kommunicera om sin produkt och vilka konkurrenskraftiga företag det finns.
 • Bekräfta överenskommen tidsplan gällane;
  • produktion
  • utkast och korrektur
  • publicering av content/kampanj
  • rapportering och uppföljning
 • Ange en tydlig budget och respektera betalningsvillkoren.
 • Om annonsören önskar att äga det producerade materialet, ange detta tydligt i ordern.

 

Exempel på KPI:er som är vanliga att mäta vid influencer marketing

 • Räckvidd – hur många du nått ut till,  baserat på trafikdata
 • Visningar – hur många som faktiskt har sett din kampanj, baserat på trafikdata
 • Brand Awareness – ökad varumärkeskännedom genom trovärdiga budskap. Se engagemanget hos följarna och kontrollera relevans av inlägg på ett smidigt sätt genom panelundersökningar eller
  undersökning via influencern
 • SEO – hur stor ökad effekt din sökoptimering genererat av influencer marketing

Konverteringar

 • Interaktioner och engagemang – likes och kommentarer i sociala medier eller på webbplats. Influencern kan sammanställa
 • Trafik till webbplats eller landningssida – Hur många som faktiskt klickat på länken? Antal nyregistreringar på webbplatsen? Baserat på trafikdata hos varumärke
 • Försäljning – Hur stor försäljning kampanjen genererat, via e-handel eller fysisk butik, under och efter kampanjperiod?
 • Tävlingsdeltagande – hur många bidrag har skickats in?

 

RAPPORT

Statistik för sajt- och inläggstrafik presenteras ur Google Analytics.

Inlägg/ArtikelPageviewsUnique PageviewsAvg. Time on PageEntrancesBounce Rate% Exit
BENCHMARK (170801-180801)PageviewsUnique PageviewsAvg. Time on PageEntrancesBounce Rate% Exit
sevardheter-normandie86379300:04:3368287,83%86,56%
rundresa-normandie83375100:03:4572577,93%76,83%

 

Bra att veta om Influencer Marketing

I en jämförelse bland kunder som genereras via influencer marketing mot kunder som kommer genom andra medieköp så syns tydligt att de förstnämnda har ett mycket högre Customer Lifetime Value (CLV). Det innebär att kunder via IM stannar kvar som kunder och är ditt varumärke trogna under en längre period.

Ytterligare positiv effekt som man sett är att kunden själv tenderar att kunna bli ambassadör för varumärket, att denna i sin tur tipsa vänner och bekanta om den där speciella produkten (som de själva fick upp ögonen för via en influencer) gör att de själva blivit influencer.

 

Marias Portfolio specificerar tidigare samarbeten, både i regi som TravelGrip men också som skribent.

Rulla till toppen